Władze Platformy


ZARZĄD POWIATU SOCHACZEWSKIEGO


Przewodniczący
-  
Andrzej Dębski
Wiceprzewodniczący - Dariusz Zielski

Wiceprzewodniczący - Jacek Krzemiński
Sekretarz- Łukasz Dąbrowski
Skarbnik -  Katarzyna Orłowska